Cercar en aquest blog

14/10/11

Observació encertada, feina pendent.

Resposta a una bona observació per part de la Bel A. en relació al sexisme i la manca del català que sovint es copsa a massa jocs i joguines infantils:

         Verdaderament el sexisme, l'individualisme, el masclisme (i massa "ismes" per l'estil que en cap cas ajuden en el procés educatiu) mai seran presents en jocs i joguines que pugueu trobar a "LaMusaranya".

La igualtat, la cooperació, la socialització i la lliure creació són trets majoritàriament distintius del joc de taula o de fusta infantil. 
        Així com l'etiquetatge en català, certament, és un atzucac condicionat pel món editorial - sobretot si tenim en compte que malauradament la majoria provenen de l'estranger - la selecció dels nostres productes, d'altra banda, està sempre fonamentada en la qualitat dels mateixos i en llur aplicació educativa. Entenem que és una prioritat cabdal. 
         D'altra banda, a casa nostra es publica poc joc d'enginy alternatiu al plàstic o a l'electrònica si ens comparem amb d'altres indrets on es prioritza el reciclatge i a on hi ha una major tradició en joc educatiu infantil, juvenil i/o adult. Molts dels jocs i joguines que distribuïm, per tant, només els trobem al mercat alemany, belga o francès i, de retruc, sovint se'ns presenten únicament etiquetats en les seves respectives llengües... o en espanyol puntualment.

        Així doncs, us informem que un objectiu a curt termini és aconseguir bons jocs d'arreu del món publicats o ja traduïts íntegrament o parcial en llengua catalana. (Ara per ara en tenim, però encara massa pocs).
       Aprofitem, alhora, per convidar-vos a totes i a tots a escriure'ns per tal de poder millorar aspectes que, de ben segur, sempre són millorables!
       Salut! 
Visca la Cultura, "mori" el “mal joc”!

PS: Gràcies Bel per fer-ho constar, així com per informar-nos dels projectes - interessants i necessaris - de PLATAFORMA PER LA LLENGUA en la qüestió linguística.